9 راه کمک وقتی یکی از عزیزانمان افسردگی دارد.

9 راه کمک وقتی یکی از عزیزانمان افسردگی دارد. دشوار است که زمانیکه یکی از عزیزانمان دچار افسردگی است، احساس بی یاور بودن نکنیم. اما روش هایی برای حمایت و کمک به فرد افسرده وجود دراد: کمک به عزیزی که دچار افسردگی است، نیاز به صبوری زیادی دارد. بسیاری از کار هایی که برای کمک … ادامه خواندن 9 راه کمک وقتی یکی از عزیزانمان افسردگی دارد.