یک ساعت زودتر بخوابید و احتمال افسردگی خود را کم کنید!

خیلی وقت ها ، شب ها را دیروقت بیدار می مانیم تا به کار های عقب مانده ی خود برسیم، بی خبر از آنکه مغز ما مدام دنبال تنظیم خواب و استراحت خود می گردد و می خواهد اضافاتی که در طول روز دریافت کرده را رفت و روب کند.   بیدار شدن از خواب … ادامه خواندن یک ساعت زودتر بخوابید و احتمال افسردگی خود را کم کنید!