07136476172 - 09172030360 [email protected]

تحلیل بازار جهانی علوم اعصاب تا سال 2027″ یک مطالعه تخصصی و عمیق از صنعت دستگاههای پزشکی با تمرکز بر روند بازار جهانی است. این گزارش با هدف ارائه مروری بر بازار جهانی با تقسیم بندی دقیق بازار براساس مؤلفه، کاربر نهایی و جغرافیا ارائه شده است.

انتظار می رود که بازار جهانی علوم اعصاب شاهد رشد بالایی در دوره پیش بینی باشد. این گزارش آمار کلیدی در مورد وضعیت بازار شرکت های پیشرو در بازار علوم اعصاب را ارائه می دهد و روندها و فرصت های کلیدی را در بازار ارائه می دهد.

این گزارش همچنین شامل پروفایلهای شرکتهای کلیدی علوم اعصاب و تجزیه و تحلیل SWOT و استراتژی های بازار است. علاوه بر این، بر فعالان صنعت پیشرو با اطلاعاتی از قبیل پروفایل های شرکت، مؤلفه ها و خدمات ارائه شده، اطلاعات مالی 3 سال گذشته، توسعه کلیدی در 5 سال گذشته متمرکز شده است.

برخی از بازیکنان اصلی فعال در بازار علوم اعصاب عبارتند از:

General Electric Company, Siemens AG, Mediso Ltd., Laserglow Technologies, Mightex Systems, Prizmatix, Noldus Information Technology, NeuroNexus, Scientifica, Femtonics Ltd. and among others


 
پیش بینی می شود بازار علوم اعصاب با توجه به عواملی از قبیل افزایش هزینه های دولت برای زیرساخت های مراقبت های بهداشتی در مناطق توسعه یافته، افزایش جمعیت سالمندان و افزایش پیشرفت های فناوری با میزان قابل توجهی در سال های آینده رشد کند. با این حال پیش بینی می شود که ابتکارات مبتنی بر علوم اعصاب توسط دستگاه های دولتی فرصت های رشد بیشتری را برای شرکت هایی که در بازار علوم اعصاب فعالیت می کنند، فراهم کند.

 

بازار جهانی علوم اعصاب بر اساس مؤلفه و کاربر نهایی تقسیم می شود.

بر اساس مؤلفه، بازار علوم اعصاب به عنوان ابزار، نرم افزار و خدمات تقسیم می شود. بخش ابزار بیشتر به سیستم های تصویربرداری MRI و میکروسکوپ عصبی مربوط می شود.

بر اساس کاربر نهایی، بازار علوم اعصاب به عنوان بیمارستان ها، آزمایشگاه های تشخیص، مؤسسات تحقیقاتی و انستیتوهای دانشگاهی، طبقه بندی می شود. 
این گزارش یک مرور کلی درباره صنعت شامل اطلاعات کمی و کیفی ارائه می دهد. این بررسی و پیش بینی بازار جهانی علوم اعصاب مبتنی بر مؤلفه و کاربر نهایی را ارائه می دهد.

همچنین اندازه بازار و پیش بینی تا سال 2027 برای کل بازار با توجه به پنج منطقه اصلی، یعنی؛ آمریکای شمالی، اروپا، آسیا و اقیانوسیه (APAC)، خاورمیانه و آفریقا (MEA) و آمریکای جنوبی و مرکزی است. بازار علوم اعصاب توسط هر منطقه سپس توسط کشورها و بخشهای دیگر تقسیم می شود.

این گزارش شامل تجزیه و تحلیل و پیش بینی 13 کشور در سطح جهان به همراه روند فعلی و فرصت های غالب در منطقه است.

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید. 

منبع:

reportsweb

به این مقاله امتیاز دهید