07136476172 - 09172030360 [email protected]

کاهش وزن به مغز شما هم بستگی دارد و فقط داستان اراده نیست!

خلاصه: کاهش وزن تنها به قدرت اراده مربوط نیست، بلکه در واقع با یک سری نشانه ی پایه ای بویایی ودیداری در ارتباط است.

چه میشد اگر یک اسکن MRI می توانست به ما بگوید آیا یک برنامه ی کاهش وزنی که تنظیم کرده ایم موثر واقع خواهد شد یا نه؟یک گروه از پژوهشگران،  یک زیرشبکه از مناطق مغز را پیدا کردند که با فرکانس الکتریکی پایه ای فعالیت های شکمی مرتبط است و این الگو های ارتباط، روی کاهش وزن در آینده تاثیر می گذارند.

یافته های این گروه پژوهشی بین رشته ای که در مجله ی NeuroImage، چاپ شده است یک تئوری در مورد شبکه های عصبی را مطرح می کند که افراد با پاسخ عصبی بالا در دیدن و بوییدن غذا، بیشتر پرخوری می کنندو در نتیجه وزن اضافه می کنند.

” در عین تعجب، ما متوجه شدیم که در حالی که عملکرد های اجرایی بالاتر،که به صورت رفتاری اندازه گیری شده اند، فاکتور های مهمی در کاهش وزن بودند،  این موضوع در اتصالات مغزی مشاهده نمی شد.”

در نتیجه ما متوجه شدیم که کاهش وزن تنها به قدرت اراده بستگی ندارد بلکه به نشانه های خیلی پایه ای تر دیداری و بویایی هم مرتبط است.

پژوهشگران در این پژوهش یک ارتباط بین  کاهش وزن و ریتم الکتریکی بنیانی شکم در زیرشبکه  مشاهده کردند.این ریتم موج های  شکمی  مرتبط با گرسنگی و سیری  را هدایت می کند..

این تیم پژوهشی 92 نفر را در یک بازه ی 18 ماهه در یک سبک زندگی کاهش وزن پایش کرد.این شرکت کننده ها بر اساس دور کمر

بزرگتر، سطح لیپیدخون بالا و سن انتخاب شده بودند.

قبل از مداخله، از شرکت کنندگان یک سری تصاویر مغزی گرفته شد و آن ها تعدادی آزمون های عملکرد رفتاری را انجام دادند.

کاهش وزن این شرکت کنندگان پس از 6 ماه رژیم غذایی اندازه گیری شد.

” به نظر می رسد که اطلاعات دیداری، فاکتور مهمی در تحریک به خوردن هستند. این موضوع با توجه به این که بینایی یکی از حواس پایه در انسان است، منطقی به نظر می رسد.”

پژوهشگران می گویند نتایج این آزمایش نقش مهمی در فهم و شناخت چاقی و مکانیزم پاسخ به رژیم ها دارد.

منبع:

keeping weight off is up to your brain not just willpower-neurosciencenews

به این مقاله امتیاز دهید