07136476172 - 09172030360 [email protected]

 

امید به آینده می تواند مردم را در برابر رفتارهای خطرناک مانند نوشیدن الکل و قمار محافظت کند – طبق تحقیقات جدید، محققان نقش “محرومیت نسبی” را در این خصوص مطالعه کردند – این احساس که تصور کنید دیگران در زندگی چیزهای بهتری نسبت به شما دارند.

 

محققان می خواستند دریابند که چرا فقط برخی از افراد چنین روشی را به سمت رفتارهای فرارآمیز و پرخطر مانند نوشیدن الکل، مصرف مواد مخدر، بیش از حد غذا خوردن یا قمار رو می آورند، در حالی که دیگران این کار را نمی کنند.

این محققان دریافتند که پاسخ در امید است.

“من فکر می کنم بیشتر مردم در دوره ای از زندگی خود محرومیت نسبی را تجربه کرده اند. این احساس نارضایتی قسمتی از همه ما است، این باور که وضعیت ما از دیگران بدتر است، و افراد دیگر بهتر از ما عمل می کنند.”

“مقایسه، دزد خوشبختی است” وقتی یک دوست ماشین جدیدی می خرد، یا یک همکار شغل بهتری پیدا می کند یا درآمد بهتری دارد، احساسی منفی به شما دست می دهد.

“محرومیت نسبی می تواند احساسات منفی مانند عصبانیت و کینه را تحریک کند، و این با استراتژی های مقابله ای ضعیف مانند خطر پذیری بیش از حد، نوشیدن مشروبات الکلی، مصرف مواد مخدر یا قمار در ارتباط است.

“اما هرکسی که در این مطالعه نمره بالایی از احساس محرومیت نسبی را کسب می کند، انتخاب های را نادرست در زندگی انجام نمی دهد. ما می خواستیم دریابیم که چرا برخی از مردم به نظر می رسد بهتر با این مسئله کنار می آیند یا حتی از این تجربه به نفع خود برای بهبود وضعیت استفاده می کنند.

“شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد امیدوار ماندن در مقابل مشکلات می تواند سودمند باشد، بنابراین ما می خواستیم ببینیم که آیا امید می تواند به مردم کمک کند که با زندگی خود احساس خوشبختی کنند و در برابر رفتارهای مخاطره آمیز خود را محافظت کنند.”

تیم تحقیقاتی با 55 داوطلب دو آزمایش انجام دادند. داوطلبان مورد آزمایش قرار گرفتند تا دریابند که چقدر احساس محرومیت نسبی و امید دارند.

محققان همچنین بر اساس پرسشنامه ای در مورد درآمد خانواده، سن و جنسیت آنها، با بیان اینکه چگونه در مقایسه با همسالان خود محروم هستند، احساس محرومیت نسبی را در داوطلبان ارزیابی کردند.

آنها سپس در بازی های مخصوص قمار شرکت کردند که شامل ریسک پذیری و شرط بندی برای داشتن پول واقعی بود.

“هدف این قسمت از مطالعه این بود که آیا احساس می کنید نسبتاً محروم هستید – ناشی از دانش این که فرد درآمد کمتری نسبت به دیگران دارد – باعث ریسک پذیری بیشتر می شود؟ در میان افراد کم امید و کاهش ریسک پذیری در میان افراد امیدوار.

“ما افرادی را که نمره بالایی برای محرومیت نسبی داشتند، بررسی کردیم. افرادی که فکر می کردند وضعیت زندگی آنها از اطرافیانشان بدتر است و ما به کسانی که امید بالایی نیز کسب کردند، نگاه کردیم.

” متوجه شدیم داوطلبانی که امید بالایی کسب می کنند، در بازی بسیار کمتر ریسک می کنند. آنها که خیلی امیدوار نبودند، بسیار بیشتر در معرض خطر بودند.”

آزمایش دیگری بررسی کرد که آیا امید به افراد در دنیای واقعی کمک می کند یا خیر. آنها با 122 داوطلب که در سال گذشته حداقل یک بار قمار کرده بودند کار کردند. داوطلبان برای سنجش میزان امید به خود، اینکه آیا نسبت به بقیه افراد محروم هستند و یا برای اندازه گیری مشکل رفتارهای پر خطر، در پرسشنامه ها شرکت کردند.

از بین شرکت کنندگان، 33 نفر هیچ مشکلی در قمار نداشتند (27 درصد)، 32 نفر دارای مشکل کم (26 درصد)، 46 نفر دارای سطح متوسطی از مشکلات بودند که منجر به برخی عواقب منفی (38 درصد) و 11 نفر قماربازان مشکل با از دست دادن احتمالی کنترل خود بودند(9 درصد).

“هنگامی که این نمرات را در مقایسه با نمرات امید و محرومیت نسبی بررسی کردیم، متوجه شدیم که افزایش امید با کاهش احتمال کنترل رفتار قمار مرتبط است – حتی در کسانی که محرومیت نسبی را تجربه کرده اند.

این تیم تحقیقاتی نتیجه گرفتند که گسترش امید در افرادی که از خود ناراضی هستند، می تواند در برابر رفتارهای مضر مانند نوشیدن الکل و قمار محافظت کند.

 

برای اطلاعات بیشتر به مؤسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.

 

منبع:

University of East Anglia

 

 

به این مقاله امتیاز دهید