چگونه خواب بر سیستم ایمنی بدن تأثیر می گذارد؟ (قسمت اول)

در طول چند دهه گذشته، علم خواب به شدت توسعه یافته است. و اهمیت گسترده خواب را برای تقریباً هر سیستم ایمنی بدن آشکار می کند. تحقیقات بیشتر در مورد پیوند بین خواب و سلامت جسمی تحقیق کرده است. بنابراین به طور فزاینده ای مشخص شده است که خواب و سیستم ایمنی ارتباط نزدیکی با … ادامه خواندن چگونه خواب بر سیستم ایمنی بدن تأثیر می گذارد؟ (قسمت اول)