چگونه با افزایش تنهایی در تعطیلات از افسردگی دوری کنیم؟

  بیشتر ما، در بخشی از زندگی احساس تنهایی می کنیم. متأسفانه، در صورت عدم رسیدگی مؤثر، تنهایی می تواند مزمن شود و منجر به افسردگی شود. بنابراین، بسیار مهم است که با تنهایی خود از راه های سالم کنار بیایید تا احتمال ایجاد یک بیماری طولانی مدت را کاهش دهید. روشهایی وجود دارد که … ادامه خواندن چگونه با افزایش تنهایی در تعطیلات از افسردگی دوری کنیم؟