07136476172 - 09172030360 [email protected]

چگونه افراد می توانند متوجه شوند که آنها به یک بیماری دژنراسیون مانند آلزایمر مبتلا خواهند شد؟ محققان دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا، در مطالعه جدیدی که توسط مجله Neurobiology of Pling منتشر شده است، می گویند که اتساع چشم دانش آموزان در طی یک آزمایش شناختی ممکن است یک ترفند ساده اما در عین حال مؤثر برای سنجش خطر باشد. محققان معتقدند که این روش ممکن است مقرون به صرفه تر، روش غیر تهاجمی برای غربالگری افراد در معرض خطر ابتلا به بیماری آلزایمر (AD)، حتی قبل از هر نوع کاهش شناختی باشد.

در سالهای اخیر، محققان متمرکز شده اند تا آسیب شناسی این بیماری دژنراتیو را مورد توجه قرار دهند و بیشتر توجه خود را به عوامل مؤثر در ایجاد بیماری و ایجاد علائم آن معطوف کنند. این بیماری باعث آسیب به نورون ها می شود، که منجر به اختلال عملکرد شناختی پیشرونده خواهد شد. 

این مطالعه جدید بیشتر بر روی عملکردهای دانش آموزان تمرکز دارد. پاسخ های این بخش از چشم توسط locus coeruleus یا (LC) هدایت می شود. این خوشه ای از نورون ها در نوک ساقه مغز است که به تعدیل عملکرد شناختی و تنظیم احساس برانگیختگی کمک می کند. تاو به عنوان اولین مارکر AD در نظر گرفته می شود، خصوصاً به این دلیل که برای اولین بار در LC ظاهر می شود. در مقایسه با آمیلوئید بتا، تاو به شدت با کاهش عملکرد شناختی همراه است.

ویلیام اس.، نویسنده اصلی این مطالعه، در کنار کارول E. فرانتز ، نویسنده ارشد، هر دو به عنوان همکار در مرکز رفتارهای ژنتیک پیری فعالیت می کنند. آنها هر دو به عنوان استاد روانپزشکی در دانشکده پزشکی در UC سن دیگو نیز تدریس می کنند.

LC در درجه اول به دلیل کنترلی که بر روی پاسخ های مردمک دارد شناخته شده است. قطر مردمک با انجام تسک های شناختی مختلف یک شخص تغییر می کند. هرچه امتحان سخت تر می شود، قطر مردمک دانش آموزان بزرگتر می شود. از نظر انتقادی، آخرین مقاله در مورد پاسخ مردمک، اتساع را با خطرات مشخص شده در توسعه بیماری آلزایمر مرتبط می کند.

با توجه به شواهد، Tau و LC به شدت بین پاسخ مردمک  و خطرات ناشی از ابتلا به بیماری آلزایمر مرتبط هستند. نتایج، نقش پاسخ مردمک به عنوان یک ابزار غربالگری، برای تشخیص خطر ابتلا به بیماری آلزایمر حتی قبل از اوایل ظهور علائم را، نشان می دهند.

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.

به این مقاله امتیاز دهید