چرا برخی بی‌دلیل اضطراب دارند؟

تحقیقات نشان می دهد بیش از 25 درصد از ما در مقطعی از زندگی با یک دوره کلینیکال مهم اضطراب مواجه می شویم. برای برخی، این یک تجربه زودگذر  است و بسیاری از مبتلایان به اضطراب به خوبی به درمان های موجود از جمله درمان شناختی رفتاری یا دارو پاسخ می دهند. با این حال، … ادامه خواندن چرا برخی بی‌دلیل اضطراب دارند؟