چرا با وجود خستگی خواب نمی روید؟ خستگی و بی خوابی، علت چیست؟

بعضی روزها مهم نیست که چقدر قهوه مصرف می کنید اما نمی توانید چشمانتان را باز نگهدارید. با این حال اغلب، وقتی بالاخره به رختخواب می روید، کاملاً بیدار هستید. مایوس کننده است که چرا با وجود خستگی خواب نمی روید؟ خستگی و بی خوابی، علت چیست؟ قبل از اینکه به دنبال قرص های خواب … ادامه خواندن چرا با وجود خستگی خواب نمی روید؟ خستگی و بی خوابی، علت چیست؟