پیوند بین محرومیت از خواب و عملکرد شغلی

نظرسنجی ها نشان داده است که آمریکایی ها هر هفته بیش از چهار ساعت اضافی، در خانه کار می کنند. متأسفانه، کار بیشتر معمولاً برابر با خواب کمتر است. زمان خواب افراد در طول روزهای کاری یک ساعت و نیم ساعت در مقایسه با خواب آنها در روزهای غیر کاری کاهش می یابد. در حالی … ادامه خواندن پیوند بین محرومیت از خواب و عملکرد شغلی