ویژگی های اختلالات شخصیتی خوشه A

اختلالات شخصیت یک وضعیت سلامت روان است که بر نحوه تفکر، احساس و رفتار افراد تأثیر می گذارد. این می تواند کنترل احساسات و تعامل با دیگران را سخت کند. این نوع اختلال همچنین شامل الگوهای رفتاری طولانی مدتی است که در طول زمان تغییر چندانی نمی کنند. برای بسیاری از مبتلایان به این اختلال، … ادامه خواندن ویژگی های اختلالات شخصیتی خوشه A