واقعیت مجازی در درمان نقص توجه(ADHD) دقیقا چگونه عمل میکند؟

اگر کودک شما از اختلال نقص نقص توجه (ADHD) رنج میبرد و حفظ توجه سرکلاس برایش مشکل است، واقعیت مجازی به عنوان روشی موثر برای بهبود توجه پایدار به کمک شما می‌آید.شواهد اخیر نشان می‌دهد که واقعیت مجازی می‌تواند به تقویت برخی از چالش‌های اصلی درمان ADHD مانند توجه، حل مسئله و مدیریت رفتارهای تکانشی … ادامه خواندن واقعیت مجازی در درمان نقص توجه(ADHD) دقیقا چگونه عمل میکند؟