واحد علوم اعصاب شناختی (حافظه، توجه و یادگیری)

واحد علوم اعصاب شناختی مرکز سلامت مغز دانا (حافظه، توجه و یادگیری) فعالیت‌های واحد علوم اعصاب شناختی (حافظه، توجه و یادگیری) مرکز سلامت مغز دانا، بر اساس استفاده از تکنولوژی‌های روز و روش‌های درمانیِ پایدار و مؤثر در قالب رویکرد های مبتنی بر شواهد در حال انجام است. در این واحد به مشکلاتی که در … ادامه خواندن واحد علوم اعصاب شناختی (حافظه، توجه و یادگیری)