واحد علوم اعصاب رفتاری (اضطراب، افسردگی و سایر اختلالات خلقی-رفتاری)

واحد علوم اعصاب رفتاری مرکز سلامت مغز دانا (اضطراب، افسردگی و سایر اختلالات خلقی-رفتاری) در واحد علوم اعصاب رفتاری (اضطراب و افسردگی) انستیتو سلامت مغز دانا از رویکرد های به روز و تایید شده ای مثل درمان TMS (تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای) به عنوان خدمت تکنولوژیک و همچنین درمان های رفتاریِ شناختی (CBT) به عنوان … ادامه خواندن واحد علوم اعصاب رفتاری (اضطراب، افسردگی و سایر اختلالات خلقی-رفتاری)