07136476172 - 09172030360 [email protected]

پیچیدگی های ذهن و مغز همان چیزی است که ما را به انسان تبدیل می کند. توانایی درک و پیمایش چنین اطلاعاتی، در حیطه علوم اعصاب است. علوم اعصاب شاخه ای از علوم بین رشته ای است که به طور عمده مغز و سیستم عصبی را مورد مطالعه قرار می دهد، اما زمینه های زیست شناسی، شیمی، روانشناسی و آناتومی و فیزیولوژی را در بین معدود موارد دیگر درگیر می کند.

انجمن علوم اعصاب، BRAIN در دانشگاه آمریکا تلاشهای زیادی را انجام می دهد تا مشوق دانش جویان در برنامه های علوم اعصاب شود.

BRAIN قصد دارد تا رشته های مهم علمی و غیر علمی را در واشنگتن، D.C به هم وصل کند. “ما می خواهیم بین دانشجویان رشته سیاست و دانشجویان زیست پزشکی گفتگو ایجاد کنیم.” “ما می خواهیم تأکید کنیم که آنها برای پیشرفت هر چه بیشتر علوم مهم هستند.”

رابطه بین مراقبت های بهداشتی و زیرساخت ها همان چیزی است که سازمان هایی مانند NIH و بنیاد ملی علوم به وجود می آورند.” برای ایجاد چنین گفت و گو BRAIN راه هایی که جامعه وسیع تر می تواند از پیشرفت علم حمایت کند را پیش بینی می کند. 

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.

 
به این مقاله امتیاز دهید