07136476172 - 09172030360 [email protected]

 

مطالعه ای برای بررسی ایمنی در برابر چهار ویروس کرونا مشابه نشان می دهد، مدت زمان ایمنی محافظتی در برابر ویروس کرونا جدید SARS-CoV-2، ممکن است کوتاه باشد.

 

یافته های یک مطالعه بر روی ده فرد سالم که بیش از 35 سال تحت نظارت قرار گرفته اند، در Nature Medicine منتشر شده است. قرار دادن افراد در معرض مجدد با همان ویروس فصلی کرونا تقریباً یک سال پس از عفونت اولیه اتفاق می افتد، که نشان می دهد هنگام اتکا به سیاست هایی که به ایمنی طولانی مدت نیاز دارند، مانند واکسیناسیون یا عفونت های طبیعی برای دست یافتن به ایمنی، احتیاط لازم است.

اگرچه شواهد محدودی از عفونت مجدد پس از قرار گرفتن در معرض SARS-CoV-2 وجود دارد، اما به طور کلی تصور می شود که عفونت مجدد توسط ویروس های کرونا اتفاق می افتد.

جهت آماده شدن برای موج های بعدی عفونت SARS-CoV-2، درک طول ایمنی در برابر عفونت مجدد، ضروری است.

 

 

محققان چهار سویه ویروس کرونا فصلی انسان را بررسی کردند – HCoV-NL63 ،HCoV-229E ،HCoV-OC43 و HCoV-HKU1 – که باعث عفونت های دستگاه تنفسی می شوند.

این محققان فرض کردند که ویژگی های مشترک این ویروس های کرونا ممکن است نماینده همه ویروس های کرونا باشد، از جمله SARS-CoV-2.

برای آگاهی از میزان بروز عفونت های ویروسی کرونا فصلی، نویسندگان در مجموع 513 نمونه سرم جمع آوری شده را در فواصل معین از دهه 1980 از ده مرد بالغ سالم در آمستردام بررسی کردند.

نویسندگان افزایش آنتی بادی های پروتئین نوکلئوکپسید – پروتئین ویروس کرونا – را برای هر ویروس کرونا فصلی اندازه گیری کردند.

آنها سه تا 17 عفونت ویروس کرونا در هر بیمار را مشاهده کردند که مدت زمان عفونت مجدد آنها، بین شش تا 105 ماه بود.

عفونت مجدد غالباً در 12 ماه پس از عفونت اولیه مشاهده شد.

نویسندگان همچنین دریافتند که نمونه های خون جمع آوری شده در هلند طی ماه های ژوئن، جولای، آگوست و سپتامبر کمترین میزان آلودگی را برای هر چهار ویروس کرونا ویروسی فصلی داشته است، که نشان دهنده فراوانی بیشتر عفونت در زمستان در کشورهای معتدل است. نویسندگان پیشنهاد می کنند که ویروس کرونا جدید SARS-CoV-2 نیز ممکن است پس از همه گیری از همان الگو پیروی کند.

اگرچه تحقیقات بیشتری با گروههای بزرگتر مورد نیاز است، نویسندگان نتیجه گرفتند که عفونت مجدد به طور مکرر برای هر چهار ویروس کرونا رخ می دهد، که نشان می دهد این یک ویژگی مشترک برای همه ویروس های کرونا از جمله SARS-CoV-2 است.

 

برای اطلاعات بیشتر به مؤسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.

منبع:

Seasonal coronavirus protective immunity is short-lasting, Nature Medicine (2020). DOI: 10.1038/s41591-020-1083-1

به این مقاله امتیاز دهید