نوروساینس روابط آگاهانه و عاشقانه

  چرا برخی تعاملات شما و شریک عاطفی تان، شدید است و چرا شما  گاهی حرف هایی میزنید یا کار هایی می کنید که شرایط را بدتر می کنند؟شاید قبلا شنیده باشید، بیشتر این پاسخ ها و واکنش ها در سنین اولیه ی کودکی آموخته شده اند و به شما در زمانی که  از نظر … ادامه خواندن نوروساینس روابط آگاهانه و عاشقانه