07136476172 - 09172030360 [email protected]

دانشمندان در گزارشی که در دانشکده Lucca، ایتالیا انجام شده است، اظهار کردند که کل مجموعه احساسات ما به صورت توپوگرافی در منطقه کوچکی از مغز، 3 سانتی متر مساحت قشر تشکیل شده است. کشف این “نقشه” از احساسات ناشی از کاری است که توسط آزمایشگاه مولکولی ذهن (MoMiLab) با مدیریت پروفسور پیترو پیترینی انجام شده و اخیراً در Natural Communication منتشر شده است.

برای بررسی چگونگی پردازش مغز در تفکیک حالات عاطفی، محققان IMT از گروهی از 15 داوطلب در مطالعه خواسته بودند ضمن تماشای فیلم آمریکایی فارست گامپ، 1994، احساسات خود را بیان و تعریف و ارزیابی کنند.

در کل طول فیلم، در واقع، 15 داوطلب گزارش صحنه به صحنه احساسات برانگیخته شده مربوط به خود را در مقیاس 1 تا 100 گزارش دادند. پاسخ های آنها با 15 نفر دیگر که در طول تماشای فیلم، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی (fMRI) از آن ها گرفته شده بود، مقایسه شد.

داده های تصویربرداری از طریق بستری به دست آمد که دانشمندان با آزمایشگاه های مختلف می توانند داده های خود را به اشتراک بگذارند، به طوری که هر کسی می تواند یافته های خود را همانند این مورد تکرار کند یا از داده ها برای آزمایشهای جدید استفاده کند.

برای پرده برداری از مناطق قشر مغز درگیر در پردازش احساسات، از “رتبه بندی عاطفی” توسط دانشمندان برای پیش بینی پاسخ fMRI مغز استفاده شد. ارتباط بین ویژگی های عملکردی و ترتیب فضایی نسبی قسمت های مجزا از قشر، برای آزمایش توپوگرافی حالات عاطفی استفاده شد.

همانطور که محققان دریافتند، فعال سازی نواحی مغزی تمپورال-پریتال با حالات عاطفی که در یک لحظه دقیق احساس می کنیم در ارتباط بود و نقشه تجربه احساسی ما را در اختیار ما قرار می داد.

به طور خلاصه، اتصال صحیح پریتال-تمپورال می تواند به صورت توپوگرافی بیانگر تنوع حالات عاطفی باشد که ما تجربه می کنیم: کدام احساسات را در یک لحظه خاص احساس می کنیم و چقدر آنها را درک می کنیم.

 

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت  مغز دانا مراجعه کنید. 

“Emotionotopy in the human right temporo-parietal cortex”. 

به این مقاله امتیاز دهید