07136476172 - 09172030360 [email protected]

در مطالعه ای که امروز در مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم منتشر شده است، مشخص شد از 57 عامل اجتماعی و رفتاری، سیگار کشیدن، طلاق و سوء مصرف الکل نزدیکترین ارتباط را با مرگ داشته اند. این مطالعه داده هایی را که از سالهای 1992 تا 2008 از 13.611 بزرگسال در ایالات متحده جمع آوری شده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و مشخص کرد که چه عواملی برای کسانی که بین سالهای 2008 تا 2014 درگذشتند، تأثیر گذار بوده است.

Puterman، استادیار و نویسنده اصلی این تحقیق توضیح می دهد: “این نشان می دهد که یک رویکرد زمان طولانی مطالعات برای درک واقعی سلامت و مرگ و میر لازم است.” “به عنوان مثال، به جای این سؤال که از مردم پرسیده شود آیا بیکار هستند یا خیر، ما تاریخ بیکاری آنها را بیش از 16 سال بررسی کردیم. بررسی کردیم که اگر آنها در یک بازه زمانی بیکار بوده اند، آیا این پیش بینی کننده مرگ و میر بوده است یا خیر؟ این نوع مطالعه چیزی بیش از یک اسکن فوری از زندگی افراد است، جایی که ممکن است اطلاعاتی از دست برود. رویکرد ما تأثیرات احتمالی بلند مدت را مورد بررسی قرار می دهد.”

امید به زندگی در ایالات متحده به مدت سه دهه نسبت به سایر کشورهای صنعتی رکود کرده است و سؤالاتی را مطرح می کند که عواملی ممکن است در این امر نقش داشته باشند. عوامل بیولوژیکی و شرایط پزشکی همیشه در صدر این فهرست قرار دارند، بنابراین این مطالعه به طور عمدی مواردی را که در حیطه عوامل اجتماعی، روانشناختی، اقتصادی و رفتاری است، حذف نکرد.

 

 

از 57 عامل مورد بررسی، 10 مورد که از نظر اهمیت با مرگ در ارتباط بودند شامل:

1. مصرف سیگار در حال حاضر
2. تاریخ طلاق
3. تاریخچه سوء مصرف الکل
4- مشکلات مالی اخیر
5- تاریخ بیکاری
6. سابقه قبلی از سیگار کشیدن
7. رضایت از زندگی پایین
8- وضعیت تأهل
9. تاریخچه عادات غذایی
10. تأثیرات منفی

داده ها از مطالعه ملی بهداشت و بازنشستگی آمریكا، با شركت كنندگان در سنین بین 50 تا 104 سال، انجام گرفته است. به عنوان مثال، این نظرسنجی ها هیچ مشکلی را در ارتباط با سبک زندگی مورد بررسی قرار نداده است – عدم امنیت غذایی و سوء مصرف مورد بررسی قرار نگرفته است – اما یافته های جدید حاکی از وجود عوامل مختلف در ارتباط با یکدیگر است.

پوتمن توضیح داد: “اگر ما می خواهیم پول و تلاش خود را برای مداخلات یا تغییر سیاست بکار گیریم، این عوامل به طور بالقوه می توانند بیشترین بازده سرمایه گذاری را فراهم کنند.”

“سیگار کشیدن به عنوان یکی از بزرگترین پیش بینی کنندگان مرگ و میر به مدت 40 سال، با شناسایی عواملی مانند تأثیر منفی گرایی – این ایده که شما تمایل به دیدن و احساس چیزهای منفی در زندگی خود دارید-درک شده است” ما می توانیم ببینیم که ممکن است لازم باشد که با مداخلات این هدف را مورد بررسی قرار دهیم. آیا می توانیم آنرا تغییر دهیم و در میزان مرگ و میر تأثیر بگذارد؟ به همین ترتیب، آیا می توانیم مداخلات را برای بیکاران و کسانی که مشکل مالی دارند، هدف قرار دهیم تا خطر مرگ زودرس در آنها کاهش یابد؟

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.

منبع:

“Predicting mortality from 57 economic, behavioral, social, and psychological factors”. by Eli Puterman el al.
PNAS