07136476172 - 09172030360 [email protected]

محققان دانشگاه كورتین دریافتند كه ضربات و صدمات کوچک و یا متوسط به سر با درجه كمی در مدل های جوندگان بیهوش شده كه به منظور تأثیر ضربات به برخی از بازیکنان ورزش طراحی شده اند، می تواند منجر به اختلال در عملکرد حرکتی شود.

مطالعه این تیم تحقیقاتی که در Frontiers in Neurology منتشر شده است، یک مدل جدید را تهیه کرده تا بتواند اثرات احتمالی ضربات کوچک را بر عملکرد عصبی- حرکتی بهتر بشناسد.

محقق برجسته، ریو تاکچی از پژوهشگاه نوآوری سلامت کرتین (CHIRI) و دانشکده بهداشت عمومی در دانشگاه کورتین، اظهار داشت: وقتی شخصی یک ضربه متوسط و یا ناچیز را تجربه می کند، حتی ممکن است متوجه آن نشود ولی اگر در مدت زمان طولانی تکرار شود، اثرات می توانند مضر باشند.

 

 

“مطالعات قبلی اثرات شدیدترین صدمات به سر، ناشی از ضربه مغزی در ورزش بر روی عملکرد و ساختار مغز را گزارش کرده اند، اما فقط تعداد کمی از مطالعات نشان می دهد که تأثیرات مکرر، مانند توپ فوتبال نیز می تواند مضر باشد.

“این یافته ها باعث افزایش آگاهی از لزوم در نظر گرفتن خطرات سلامتی مرتبط با قرار گرفتن در معرض طولانی مدت ضربه ناگهانی متوسط ​​اما تکرار شونده نیز می شود. نکته مهم این است که ما متوجه شدیم که ضربات مکرر در یک دوره 12 هفته ای، نقص عصبی حرکتی را نشان می دهد. “

“بازی ورزشی روشی برای زندگی در استرالیا است، اما در مورد خطرات احتمالی مرتبط با تأثیر مکرر بر سر در مراحل بعدی زندگی کمتر شناخته شده است.”

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.

منبع:

Medical Xpress