سندرم خستگی مزمن

سندرم خستگی مزمن یا آنسفالومیلیت میالژیک (ME/CFS)، یک بیماری بالقوه جدی، ناتوان کننده و طولانی مدت است.  طبق تعریف، افراد مبتلا به سندرم خستگی مزمن بیش از شش ماه خستگی را تجربه می کنند.  که آنها را از انجام فعالیت های معمول خود باز می دارد.  برآوردها متفاوت است.  اما تقریباً 0.5٪ تا 1٪ از … ادامه خواندن سندرم خستگی مزمن