07136476172 - 09172030360 [email protected]

حیواناتی که با رژیم مدیترانه ای تغذیه شده بودند، تاب آوری بیشتر و ریکاوری بهتری در مقابل استرس  در مقایسه با حیواناتی که با رژیم غربی تغذیه می شدند نشان دادند.

منبع: Wake Forest Baptist Medical Center

حتی قبل از همه گیری کرونا، افراد آمریکا بالاترین نرخ استرس در جهان را داشتند. این استرس و اضطراب نه تنها اثرات منفی زیادی بر کار و روابط شخصی افراد می گذارد،  بلکه خطر ابتلا به بسیاری از بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی و  آلزیمر را افزایش می دهد و با نرخ مرگ و میر بالاتر در ارتباط است.

داشتن یک رژیم مدیترانه ای یکی از راه های ساده ای است که به کاهش عوارض فیزیولوژیکی استرس کمک می کندو این موضوع را یک پژوهش جدید بررسی کرده است.

 

 

رژیم مدیترانه ای

این نتایج مربوط به مقایسه ی اثر بلند مدت  رژیم مدیترانه ای و غربی در برابر استرس ، در مجله ی neurobiology of stress چاپ شده است.

“بسیار دشوار است که عوامل استرس زا را در زندگی هایمان کم کنیم یا کاملا از بین ببریم. ”

نویسنده ی ارشد این مقاله به این موضوع اشاره می کند.

“اما کنترل رژیم غذایی و آنچه که میخوریم امکان پذیر است و مشاهدات و آزمایش های قبلی نشان داده است که  مصرف بالای میوه جات و سبزی جات با سطوح پایینتر استرس مرتبط است.”

” متاسفانه آمریکایی ها، رژیم غذایی مملو از پروتئین حیوانات و چربی اشباع شده، نمک و شکر دارند. ما در این پژوهش می خواستیم بررسی کنیم آیا چنین رژیمی در مقایسه با رژیم مدیترانه ای که عمدتا پروتئین و چربی خود را از منابع گیاهی تامین می کند موجب استرس بیشتر می شود یا نه.”

پژوهشگران در این آزمایش استرس ناشی از دور افتادن از اجتماع را به مدت 30 دقیقه روی 38 حیوان بررسی کردند. این حیوان ها یا از رژیم مدیترانه ای تغذیه شده بودند یا از رژیم غربی.

رژیم ها به طوری سهمیه بندی شده بودند که نزدیک به رژیم غذایی انسان باشند. منابع پروتئین و چربی در رژیم مدیترانه ای از گیاهان تامین می شد و در رژیم غربی این منبع بیشتر چربی ها و پروتئین های حیوانی بود.

برای تعیین اثر این رژیم ها، دانشمندان تغییرات در سیستم سمپاتیک و پارارسمپاتیک را اندازه گیری کردند و سطح هورمون کورتیزول را بررسی کردند و مشاهده کردند این موارد در مواجهه با یک عامل استرس زای شدید چه تغییری می کنند.

اعصاب سمپاتیک با واکنش جنگ و گریز در ارتباط است و فعالیت هایی مانند ضربان قلب و  فشار خون را مدیریت می کند.

اعصاب پاراسمپاتیک اثری معکوس دارد و به بدن کمک می کند در وضعیت آرام تری قرار بگیرد.

بالا بودن فعالیت اعصاب سمپاتیک می تواند برای سلامتی مضر باشد و برای سلامت، نیاز است بین این دو سیستم یک تعادل مناسب برقرار شود.

کورتیزول که به هورمون اصلی استرس مربوط است به بدن کمک می کند از منابع خود برای جنگ یا گریز استفاده کند. اما اگر استرس به مدت طولانی ای وجود داشته باشد، سطح کورتیزول بالا به بافت ها آسیب می زند.

در این پژوهش حیواناتی که از رژیم مدیترانه ای استفاده کرده بودند، هم مقاومت و تاب آوری مناسب تری در مقابل عامل استرس زا داشتند و هم بهبود بهتری بعد از رفتن عامل استرس زا از خود نشان دادند. این موضوع به دلیل فعالیت کمتر اعصاب سمپاتیک و ترشح هورمون های استرس بود.

بنابراین رژیم مدیترانه ای، تعادل مناسیی بین اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک برقرار می کند و برای سلامتی مفید است.

منبع:

neurosciencenews