روش های نوین در درمان افسردگی

وقتی غم و ناامیدی به طور مداوم زندگی شما را فرا می گیرد، شادی، آینده و هدف را از شما می‌گیرد.افسردگی مانند یک چاه تاریک عمیق است که شما را بلعیده و باعث می‌شود نتوانید راه بازگشت را پیدا کنید.متوجه می‌شوید که چیزهایی که قبلاً لذت‌بخش می‌دانستید دیگر شادی زیادی برای شما به ارمغان نمی‌آورند.ممکن … ادامه خواندن روش های نوین در درمان افسردگی