استرس مزمن را با این 4 تکنیک هیجان محور مدیریت کنید.

تکنیک های مدیریت استرس به دو دسته تقسیم می شوند. مسئله محور هیجان محور روش های مدیریت استرس مسئله محور روی این موضوع تمرکز می کنند که چه طور می توان منبع استرس را محدود کرد و مشکلات مربوط به کار و ارتباطات را که استرسور های مهمی هستند رفع کرد. در مقابل، روش هیجان … ادامه خواندن استرس مزمن را با این 4 تکنیک هیجان محور مدیریت کنید.