07136476172 - 09172030360 info@danabrain.ir

 

مطالعات نشان می دهد که از هر 10 نفر فقط 1 نفر چپ دست می باشد. اغلب مشاهده می شود که در بین جمعیت ها، تنها تعداد معدودی چپ دست هستند. با این حال، هیچ فرضیه یا نظریه ای نتوانسته است به طور قطع دلیل آن را توضیح دهد.

 

بیش از یک قرن است، دانشمندان بی شماری فرضیه های خود را برای توضیح رمز و راز موجود در تعداد نامتناسب افراد چپ دست به افراد راست دست ارائه دادند.

بیشتر شواهد و مدارکی که آنها جمع آوری کرده اند، مربوط به تأثیر ژنتیکی است. زیرا تعداد چپ دست ها در هر نقطه در جهان تقریباً برابر است.

 

چرا چپ دستها فقط 10٪ از جمعیت را تشکیل می دهد؟

 

براساس یک نظریه، ممکن است به دلیل همکاری های اجتماعی باشد که افراد بیشتری دست راست هستند. هنگامی که جوامع با استفاده از همان دست مانند همه افراد دیگر عمل می کنند، این هماهنگی سودمندتر است.

در حالی که برخی دیگر بیان می کنند که این مسئله ممکن است مبتنی بر چگونگی ساختار مغز در دو نیمکره، معروف به نظریه مغز چپ – مغز راست (left-brain-right-brain theory) باشد. اگر نیمکره چپ مغز معمولاً مورد استفاده قرار گیرد، نتیجه آن کنترل مهارت های زبان و مهارت های حرکتی خوب و دست غالب است.

آلاسدیر ویلکینز در سال 2011 توضیح داد که چپ دست بودن، یک جهش ژنتیکی در گذشته های دور انسان است که باعث شده مرکز زبان در مغز به نیمکره سمت چپ منتقل شود.

اگرچه احتمالاً ژنتیک در تعیین میزان غالب بودن یک دست افراد نقش دارد، اما جواب کامل نیست. به طور معمول، والدین دست چپ بیشتر از همتایان دست راست خود فرزندان چپ دست دارند. اما این والدین هنوز هم در کل می توانند فرزندان دست راست بیشتری داشته باشند.

همچنین مطالعاتی وجود دارد كه نشان می دهد سطح استروژن و موقعیت تولد می توانند در مورد دست غالب افراد مختلف را تحت تأثیر قرار دهد.

به عبارت دیگر، عوامل زیادی در توضیح اینكه چرا فقط تعداد معدودی از مردم چپ دست هستند، باید در نظر گرفته شود و دانشمندان نمی توانند دلیل این موضوع را هنوز بیان كنند.

 

 

ویژگی های شخصیتی افراد چپ دست

 

روانشناس آموزشی و نویسنده دکتر شارلوت رضنیک توضیح می دهد که این افراد دنیا را از لنزهای مختلف نگاه می کنند. اما این چگونه عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار می دهد؟

آنها عادت دارند چالش ها را برطرف کنند. از آنجا که آنها در دنیایی پر از افراد راست دست رشد می کنند، تمایل دارند که هم به عنوان یک دست راست و هم چپ دست آموزش ببینند. این باعث می شود آنها در انجام بسیاری از کارهای خود انعطاف پذیرتر باشند.

ایده های متنوع تری برای حل مسئله را می بینند و احساس می کنند. روانشناس ایوون توماس توضیح می دهد: افراد چپ دست توانایی ذاتی دارند که هنگام حل یک مشکل به جای تنها یک مسیر سیاه و سفید، گزینه های مختلفی را ارائه دهند.

طی پردازش اطلاعات، شهود خلاق خود را دنبال می کنند. آنها از روبرو  شدن و داشتن یک رویکرد متفاوت به زندگی یا کارشان نسبت به دیگران نمی ترسند، زیرا ایده هایشان را زیاد سؤال نمیبرند.

اطلاعات را بسیار سریعتر پردازش می کنند و آنها را سریع می آموزند. آنها به راحتی می توانند مفاهیم را هضم کرده و بلافاصله راه حل ارائه دهند.

این افراد مستقل ترند. این تا حدی به این دلیل است که آنها همیشه با گروه های اطراف خود متفاوت بوده اند، بنابراین آنها برای انجام کارهایشان باید به خود متکی می بوده اند.

 

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.

 

منبع:

psycnet.apa.org

sciencetimes.com