درمان شناختی رفتاری (CBT) چیست: هر آنچه باید بدانید

درمان شناختی رفتاری (CBT) که در آن افراد یاد می‌گیرند الگوهای تفکر و رفتار غیرمفید را به الگوهای سالم تبدیل کنند، یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اشکال درمان روان‌شناختی امروزی است. CBT اولین بار توسط روانپزشک Aaron T. Beck، در دهه 1960 و 1970 توسعه یافت. CBT در بیش از 2000 مطالعه تحقیقاتی مورد ارزیابی قرار گرفته … ادامه خواندن درمان شناختی رفتاری (CBT) چیست: هر آنچه باید بدانید