درمان بی خوابی

بی خوابی نوعی اختلال خواب است که با سختی در شروع خواب، پایداری خواب و بیداری زود هنگام مشخص می شود. افرادی که بی خوابی دارند با وجود فرصت کافی، برای به خواب رفتن دست و پنجه نرم می کنند و همچنین در هنگام بیداری، احساس خواب آلودگی در طول روز دارند همچنین این افراد … ادامه خواندن درمان بی خوابی