خواب و حافظه در مغز افراد مسن! آلزایمر!

ارتباط بین خواب و حافظه، آلزایمر! یافته‌های جدید ارتباط بین خواب و مشکلات حافظه از جمله آلزایمر را نشان می‌دهد. روشن می‌کند که چرا فراموشی در افراد مسن شایع است. مغز ما به طور طبیعی با افزایش سن خراب می شود. کیفیت خواب – به ویژه فعالیت امواج آهسته که در طول خواب عمیق رخ … ادامه خواندن خواب و حافظه در مغز افراد مسن! آلزایمر!