نشانه های ذهن خلاق

داشتن یک ذهن خلاق به ما اجازه می دهد کارهای نو و هیجان انگیزی انجام دهیم. اما سوال اینجاست : آیا افراد، خلاق متولد می شوند یا خلاقیت یک مهارت است که شما می توانید در  طول زمان آن را کسب کنید و در آن خبره شوید؟ روانشناس مشهور Mihaly Csikszentmihalyi، در کتابش “Creativity: The … ادامه خواندن نشانه های ذهن خلاق