07136476172 - 09172030360 [email protected]
تحقیقات جدید نشان می دهد بازی با حیوانات خانگی بر سطح کورتیزول تاثیر می گذارد.
داشتن حیوان خانگی  باعث کاهش سطح هورمون استرس کورتیزول می شود.

مدت هاست این مورد شناخته شده است که صاحبان حیوانات احساس می کنند که گذراندن وقت با حیوانات مورد علاقه خود باعث کاهش استرس و خلق و خوی بهتر می شود.

بررسی گسترده ای ، شامل چندین مورد از افراد مبتلا به بیماری های عصب روانشناختی است که برای بررسی تاثیر احساس بهتر در این افراد به آنها حیوانات خانگی  تحویل داده شد.

 

در واقع، این بررسی نتیجه گرفت که حیوانات خانگی میتواند به عنوان بخشی از برنامه های کمک کننده در سلامت روان افراد باشند.

در حال حاضر، تحقیق جدید اعتبار علمی بیشتری را برای این ادعاهای اضافه می کند.  پاتریشیا پاندری، محقق و استاد دانشکده توسعه انسانی دانشگاه واشنگتن در پالمن و جیمی لاند ونداگریف از همان بخش، بررسی تاثیر حیوانات خانگی بر فیزیولوژی دانشجویان را بررسی کردند.

محققان این یافته ها را در مجله AERA Open از انجمن تحقیقات آموزشی آمریکا منتشر کردند.

حیوانات خانگی و سطح کورتیزول پایین تر

 

دانشمندان 249 دانشجوی دانشگاه را  به چهار گروه تقسیم شدند:

  • در یک گروه،  10 دقیقه ،افرادی آزاد بودند که به نوازش و بازی با حیوانات بپردازند.
  • گروه دیگر افرادی بودند که افراد گروه اول را در حین بازی با حیوانات مشاهده می کردند.
  • گروه بعدی اسلاید حیوانات را تماشا کرد.
  • گروه نهایی عمل خاصی را انجام نمی دادند.

Pendry و Vandagriff نمونه هایی از بزاق شرکت کنندگان را جمع آوری کردند و سطوح کورتیزول آنها را در صبح و بعد از مداخله آزمایش کردند. کورتیزول یک هورمون است که بدن در پاسخ به استرس آن را ترشح می کند.

 

برای بررسی اثرات مداخله در سطح کورتیزول، محققان تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره را انجام دادند.

به طور کلی، تجزیه و تحلیل نشان داد، دانشجویانی که با حیوانات بازی می کردند، بعد از مداخله سطح کورتیزول دربدن آنها به میزان قابل توجهی کاهش یافت. 

“دانشجویان در مطالعه ما که با گربه ها  تعامل داشتند در کاهش کورتیزول، یک هورمون استرس مهم، کاهش چشمگیری نشان دادند .”

او می افزاید: “ما قبلا می دانستیم که دانشجویان از برقراری ارتباط با حیوانات لذت می برند و به آنها کمک می کند احساسات مثبت بیشتری داشته باشند.”

آنچه ما می خواستیم بفهمیم این بود که آیا قرار گرفتن دانشجویان در ارتباط با حیوانات موجب کاهش استرس آنها می شود یا خیر. این مورد هیجان انگیز است، زیرا کاهش هورمون استرس ممکن است در طول زمان برای سلامت جسمی و روانی مناسب باشد.”

 پاتریشیا پاندری

پاندری می افزاید: “تنها 10 دقیقه می تواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد، اما او و همکارانش در حال حاضر برنامه ای برای بررسی تأثیر یک برنامه مشابه 4 هفته ای دارند که در آن حیوانات به کاهش استرس کمک کنند. نتایج اولیه امیدوار کننده است.

این اولین مطالعه ای مربوط به دانشجویان دانشگاه بود و نشانگر کاهش میزان کورتیزول (هورمون استرس) در یک محیط زندگی واقعی و نه درآزمایشگاه بود.

 

 

به این مقاله امتیاز دهید