چرا و چگونه سردرد میگرن در تابستان تشدید میشود؟

اگر آب و هوای فصلی باعث حملات میگرن تابستانی شود، آیا این بدان معناست که باید از پیک نیک، استخر و ساحل رفتن خود را محروم کنید؟ نه لزوما، اگر بدانید چگونه از محرک های سردردی که به طور طبیعی در آن محیط های سرگرم کننده تابستانی رخ می دهد اجتناب کنید. در ادامه مطلب … ادامه خواندن چرا و چگونه سردرد میگرن در تابستان تشدید میشود؟