07136476172 - 09172030360 [email protected]

چه آن را بشناسیم و چه نشناسیم، در جمجمه ما پیچیده ترین عضو موجود در جهان وجود دارد. یکی از چالشهای مهم علمی قرن بیست و یکم درک ذهن انسان از منظر بیولوژیکی است. با استفاده از ادغام روانشناسی شناختی (مطالعه علمی ذهن) و علوم اعصاب (مطالعه علمی مغز) در اواخر قرن بیستم این چالش آغاز شد. نتیجه، ظهور یک رویکرد علمی جدید به ذهن است که انواع مختلفی از فرآیندهای ذهنی مانند ادراک، یادگیری و حافظه تا ماهیت احساسات انسانی، آگاهی و هوشیاری انسان را شامل می شود.

سؤالاتی در مورد اراده آزاد انسان و آنچه آن را محدود می کند. درک بهتر برای اینکه بفهمیم ما چه کسی هستیم و مغز با بافت چربی و همه شیارها و شکنج های خود، چه جنبه های مختلفی از هویت افراد را ایجاد می کند. علاوه بر این، علم شناختی تعامل چشمگیری بین مطالعه علمی ذهن و مغز و سایر زمینه های علوم برقرار می کند.

چنین ارتباطاتی به شناخت مکانیسمهایی که منجر به درک بین فردی علم و هنر و همچنین خلاقیت می شوند، کمک می کند و با این کار علم وارد قلمرو تجربیات جمعی انسان ها می شود.

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.