07136476172 - 09172030360 [email protected]

 

طبق تحقیقات، مرگ بیش از حد در اثر مصرف مواد افیونی شامل بیش از یک ماده در میان جوانان است. داده ها که توسط محققان مرکز پزشکی گریکن در مرکز پزشکی بوستون انجام می شود، نشان می دهد کوکائین و سایر محرک ها مانند کریستال مت آمفتامین (شیشه) نیز موادی هستند که در مرگ جوانان بین 13 تا 25 سال در اثر اوردوز مواد افیونی نقش دارند.

 

مواد افیونی به طور طبیعی از بوته ی خشخاش و شیره ی آن بدست می آیند و آثار تخدیری در مصرف کنندگان ایجاد می کند. این گروه، شامل افیون های طبیعی (چون مورفین)، افیون های نیمه مصنوعی (نظیر هروئین) و افیون های مصنوعی که دارای اثراتی شبیه مورفین هستند، مانند کدئین، فنتانیل، هیدرومورفون، متادون، مپریدین و … می باشند.

مرگ در اثر مصرف بیش از حد (اوردوز) مواد افیونی شامل محرکها در جوانان، بین سالهای 2010 و 2018، 351 درصد افزایش یافته است. این مطالعه تأکید کرده است که برای مقابله با بحران مصرف بیش از حد، باید توجه ویژه ای به نوجوانان و جوانان داده شود و نمی توان فقط بر روی مواد افیونی تمرکز کرد.

مطالعه ای که در سال 2018 منتشر شد، نشان داد که 8 هزار و 986 نوجوان و جوان از سال 1999 تا 2016 بر اثر مسمومیت با مواد افیونی جان خود را از دست داده اند و میزان مرگ و میر در این مدت 268 درصد افزایش یافته است.

داده های مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC) افزایش مرگ بیش از حد در اثر مواد افیونی را به سایر مواد از جمله کوکائین و مت آمفتامین، بین سال های 1999 و 2018 نسبت می دهد.

محققان از داده های مقطعی CDC برای تحقیقات اپیدمیولوژیک استفاده کردند. آنها شامل ورودی هایی بودند که به عنوان مرگ های ناشی از چندین علت، طبقه بندی شده بودند و مرگ های مربوط به مواد افیونی مانند فنتانیل، هروئین و قرص های تجویز شده را برای دوره بین ژانویه 1999 و دسامبر 2018 در جوانان 13 تا 25 ساله، شناسایی کردند.

داده های مصرف بیش از حد مواد افیونی با وجود مواد دیگر، از جمله بنزودیازپین ها، الکل، داروهای ضد افسردگی، شاهدانه، داروهای ضد روان پریشی، باربیتورات ها، کوکائین و سایر داروهای تحریک کننده روان، ثبت و تجزیه شد. داده های مربوط به جنس، سن، نژاد / قومیت و منطقه سرشماری نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در سال 2018، 4623 مورد مرگ بیش از حد مواد افیونی در بین جوانان رخ داده است و مواد مخدر مصنوعی بیشتر نقش داشته اند. (73 درصد).

از این مرگ و میرها، بیش از نیمی از آنها (2،476) شامل چندین ماده بود، به این معنی که مرگ در اثر مصرف بیش از حد مواد دیگر بیشتر از مواردی است که فقط مخدرها را شامل می شود. محرک ها، عمدتا کوکائین، به 1541 مورد مرگ بیش از حد مواد افیونی کمک می کند، که بیش از 33 درصد از کل مصرف و 66 درصد از موارد مصرف چند ماده ای ها را در سال 2018 نشان می دهد.

 

“این نتایج تأکید می کند که ما در هنگام درمان جوانان مبتلا به اختلال استفاده از مواد افیونی، باید به مواد دیگر به غیر از مواد افیونی توجه داشته باشیم. ما باید تشخیص دهیم که اختلالات مصرف مواد به صورت همزمان وجود دارد و آنها باید همزمان با درمان اعتیاد به مواد افیونی، رفع شوند.”

 

برای اطلاعات بیشتر به مؤسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.

 

منبع:

Jamie K. Lim et al. Polysubstance Involvement in Opioid Overdose Deaths in Adolescents and Young Adults, 1999-2018. JAMA Pediatr. Published online November 23, 2020. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2020.5035