اضطراب و مه مغزی

اگر مغز شما یک کامپیوتر است، اضطراب و استرس مداوم آن برنامه‌هایی هستند که در پس‌زمینه اجرا می‌شوند و از هزاران حافظه استفاده می‌کنند و باعث می‌شوند همه چیز به کندی اجرا شود. حتی اگر به طور فعال بر روی افکار مضطرب تمرکز نکنید، آنها اغلب در پس زمینه مغز شما جریان دارند. و ممکن … ادامه خواندن اضطراب و مه مغزی