07136476172 - 09172030360 [email protected]

 

تحقیقات جدید نشان می دهد که دو ناحیه از مغز در واکنش به سروتونین با هم کار می کنند تا توانایی صبر و کنترل را افزایش دهند. این یافته ممکن است به توسعه درمانهای هدفمند برای افرادی که توانایی کمتری در سرکوب رفتارهای تکانشی دارند، کمک کند.

 

“صبر یک فضیلت محسوب می شود.” با این حال، برای برخی از افراد، مدیریت این ویژگی، چالش برانگیز است و باعث ایجاد مشکل در روابط، شغل، امور مالی و امور آموزشی می شود.

طبق تحقیقات مستند از قبل، بین سروتونین – یک ماده شیمیایی عصبی – و رفتارهای اجتماعی و عاطفی رابطه وجود دارد.

به عنوان مثال، یک مطالعه بر روی موش ها، نشان داد که یک رابطه بین کمبود گیرنده های سروتونین در مغز و رفتار تکانشی وجود دارد.

از آنجا که کارشناسان روند عصبی را برای تنظیم صبر و کنترل فشار کاملاً درک نمی کنند، محققان این مطالعه جدید قصد داشتند نحوه تأثیر سروتونین را در مناطق خاصی از مغز بررسی کنند.

 

تمرکز به سه ناحیه مغزی محدود می شود

 

در این مطالعه، محققان بر روی سه منطقه از مغز متمرکز شدند: یک ساختار مغزی به نام نوکلئوس اکامبنس، مناطقی از لوب پیشانی به نام قشر اوربیتوفرونتال و قشر جلوی پیشانی.

تیم تحقیقاتی این مناطق مغزی را انتخاب کرد، زیرا تحقیقات نشان می دهد آسیب رسیدن به آنها منجر به افزایش رفتارهای تکانشی می شود.

“رفتارهای تکانشی ذاتاً با صبر مرتبط هستند. بنابراین این مناطق مغزی کاندیداهای اصلی هستند.”

 

سروتونین، صبر و مغز

 

برای انجام چند قدم جلوتر تحقیقات قبلی خود، تیم تحقیقاتی از موش هایی استفاده کردند که به طور ژنتیکی دارای پروتئین های خاصی بودند که در اثر قرار گرفتن در معرض تحریک نوری، سروتونین آزاد می کنند.

حیوانات پس از آموزش رفتار انتظار برای یک ماده غذایی، تحت عمل جراحی قرار گرفتند که در آن محققان فیبر نوری را در قسمت DRN مغز کاشتند.

محققان پس از تقسیم جوندگان به چند گروه، فیبرهای نوری را در نواحی ذکر شده از مغز قرار دادند. انجام این کار به آنها امکان می دهد که نحوه پاسخ هر منطقه به تحریک سروتونین را مشاهده کنند.

پس از بهبود جوندگان، محققان 75٪ از حیوانات را بار دیگر و در حالی که آزاد سازی سروتونین را از طریق روش تحریک نور فعال می کردند، در انتظار قرار دادند. آنها غذا را در دو بازه زمانی ثابت و متغیر به موش ها دادند.

 

پیامدهای درمان های آینده

 

به گفته نویسندگان، مطالعات بیشتر می تواند “روشن کند که چگونه پاسخ های عصبی هنگام انتظار برای پاداش با انتشار سروتونین تعدیل می شوند.”

این تحقیق می تواند اطلاعات بیشتری را در مورد چگونگی تأثیر سروتونین بر مناطق مغز نشان دهد و منجر به ایجاد درمان های دارویی جدید شود.

این تیم امیدوارند سایر مناطق مغز را که این اثرات تثبیت کننده خلق و خو را دارند، شناسایی کنند.

 

برای اطلاعات بیشتر به مؤسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.

 

منبع:

Medical News Today

 

 

به این مقاله امتیاز دهید