اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) ! قسمت اول

اختلال توجه اختلال بیش فعالی (ADHD) بین 1.5 تا 3.5 میلیون کودک در مدرسه در ایالات متحده ، یا 5٪ کل پسران و 2٪ کل دختران را تحت تأثیر قرار می دهد. چرا ADHD بیشتر از دختران پسران را تحت تأثیر قرار می دهد ، در این مرحله یک معما است. تا 60٪ این کودکان … ادامه خواندن اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) ! قسمت اول