07136476172 - 09172030360 [email protected]

 

حتی زمانی که چهره ی یک فرد با ماسک پوشیده باشد، کودکان می توانند بر اساس نشانه های چهره ، احساس فرد را تشخیص دهند.
بر اساس یک پژوهش که به تازگی انجام شده است، پوشاندن چهره با ماسک که این روز ها به خاطر بیماری کرونا مجبور به آن هستیم، روی تشخیص کودکان از احساسات افراد تاثیری ندارد.

تشخیص احساسات دیگران، از روی نشانه ها و حالت های چهره ی آن ها ممکن است. بنابراین وقتی افراد بخشی از چهره ی خود را با ماسک می پوشانند این نشانه ها کمتر می شود.
ما این روز ها در شرایطی هستیم که در آن کودکان و بزرگسالان در طول روز با افرادی سر و کار دارند که بخشی از چهره ی آن ها را ماسک پوشانده است. و یک سوال بسیار مهم این است که آیا این وضعیت در رشد عاطفی کودکان خللی ایجاد می کند یا نه؟

 

پزوهشگران در این آزمایش به بیش از ۸۰ کودک بین سنین ۷ تا ۱۳ سال عکس های چهره هایی را نشان دادند که احساسات غم، ترس یا خشم در آن ها وجود داشت و چهره ها با ماسک یا عینک آفتابی پوشانده شده بودند.
کودکان باید به هر تصویر از بین لیست احساسات، یک برچسب می زدند. این تصویر ها همچنین به تدریج برای کوکان واضح می شدندتا رویارویی در دنیای واقعی را شبیه سازی کنند.
کودکان، در مورد ۶۶ درصد چهره های بدون ماسک تشخیص درستی دادند. در چهره های با ماسک پوشیده، آنها توانستند ناراحتی را به درستی در ۲۸ درصد موارد، خشم را در ۲۷ درصد موارد و ترس را در ۱۸ درصد موارد تشخیص دهند.

 

همانطور که انتطار داشتیم، تشخیص احساسات با چهره های پوشانده شده دشوار تر است اما کودکان در این مورد هم موفق بودند.

تفاوت ها در نتایج آزمایش نشان دهنده ی تفاوت ها در شیوه ای است که اطلاعات احساسی منتقل می شوند.
استفاده از عینک آفتابی تشخیص احساسات خشم و ترس را دشوار می کند.
و تشخیص سردرگمی نیز معمولا دشوار تربن  احساس برای تشخیص در کودکان بود که علت آن می تواند پوشیده شدن دهان هنگام ماسک زدن باشد.

اگر کودکان احساسات را حتی از پشت ماسک بهتر تشخیص می دهند، پس به نظر می رسد در شرایط دنیای واقعی نیز توانایی بهتری در خواندن احساسات دارند.همچنین رشد عاطفی کودکان در دوران کرونا آسیب زیادی نمی بیند.

نکته ی مهم این است که احساسات تنها از طریق چهره، فهم نمی شوند. صدا، حالتهای بدنی و اتقافات اطراف نیز در تشخیص درست احساسات طرف مقابل موثر است.
نتیجه ی این تحقیق نشان می دهد  ارتباط اجتماعی، حتی اگر از طریق چهره ی پوشیده با ماسک باشد به رشد عاطفی کودکان کمک می کند.
کوکان تاب آور هستند و به شرایط جدید عادت می کنند.

منبع:

neurosciencenews

به این مقاله امتیاز دهید