آیا در هنگام خواب، کسی شما را تعقیب می کند؟

رویاها می توانند مرموز ، عجیب ، گیج کننده یا حتی سرگرم کننده باشند. احتمالا تا به حال رویایی را با دوستان خود به اشتراک گذاشته ایم و متوجه شده ایم که بسیاری از افراد گزارش می کنند که رویاهای مشابه را دارند؟ محتوای رویاها ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد ، … ادامه خواندن آیا در هنگام خواب، کسی شما را تعقیب می کند؟