07136476172 - 09172030360 info@danabrain.ir

افسردگی ، به ویژه در مناطق شهری ، اکنون بیش از هر زمان دیگری در حال افزایش است. بهداشت روانی ، تحت تأثیر نوع محیطی است که فرد در آن زندگی می کند. مطالعات قبلی نشان می دهد که فضای سبز شهری برای افرادی که با یک چالش سلامت روان دست و پنجه نرم می کنند، فواید مثبتی دارد.

 

یک مطالعه جدید نشان می دهد زندگی در خیابان پر از درخت برای سلامت روان مفید خواهد بود. محققان دریافتند افرادی که در فاصله 100 متری درختان زندگی می کنند احتمال کمتری وجود دارد که به داروهای ضد افسردگی نیاز پیدا کنند.

 

فضای سبز و افسردگی

 

یک تیم تحقیقاتی میان رشته ای از دانشگاه های مختلف آلمان سعی کردند با در نظر گرفتن یک شاخص هدف یعنی نسخه های ضد افسردگی ، این مسئله را بهبود بخشند.

 

برای فهمیدن اینکه آیا نوع خاصی از فضای سبز می تواند بر سلامت روان تأثیر مثبت بگذارد ، آنها بر روی این سوال، متمرکز شدند ، که چگونه تعداد و نوع درختان خیابان و مجاورت آنها با خانه با تعداد داروهای ضد افسردگی تجویر شده ارتباط دارد.

 

محققان داده های تقریباً 10 هزار نفر از ساکنان لایپزیگ ، شهری متوسط از لحاظ جمعیت در آلمان را ، تجزیه و تحلیل کردند. آن ها توانستند ارتباط بین نسخه های ضد افسردگی و تعداد درختان خیابانی در فواصل مختلف از خانه های افراد را شناسایی کنند.

 

نتیجه جالب توجه بود

 

هر چه تعداد بیشتری درخت، در اطراف خانه (کمتر از 100 متر)  موجود بود، احتمال کمتری وجود داشت

که افراد به داروهای ضد افسردگی نیاز پیدا کنند. این ارتباط به ویژه در گروه های کم برخوردار تر بسیار

قوی بود.

 

محققان این پژوهش بر این باور بودند که این موضوع می تواند به عنوان یک راه حل مبتنی بر طبیعت برای سلامت روان عمل کند. حتی ، درختان خیابانی می توانند به کاهش “شکاف” نابرابری سلامت بین گروه های مختلف اقتصادی کمک کنند. با این حال، ارتباطی بین نوع درخت و افسردگی وجود نداشت.

 

دکتر ملیسا مارسل سرپرست این گروه تحقیقاتی می گوید: “یافته های ما نشان می دهد که درختان خیابانی می تواند به رفع شکاف در نابرابری های بهداشتی بین گروه های مختلف اقتصادی  و درآمدی کمک کند. این خبر خوبی است زیرا دستیابی به درختان خیابان نسبتاً آسان است و خیلی راحت می توان تعدادشان را در خیابان ها افزایش داد.

 

محققان این پژوهش معتقدند درختان خیابانی باید به طور مساوی در مناطق مسکونی کاشته شوند تا اطمینان حاصل شود که افراد دارای آسیب دیدگی اجتماعی از دسترسی برابر برای دریافت مزایای بهداشتی آن برخوردار هستند.

 

آنها همچنین عقیده دارند که بیشتر برنامه ریزی ها برای فضای سبز شهری اغلب مبتنی بر مکان هایی است که افراد برای تفریح بیشتر می آیند.. مطالعه آن ها نشان می دهد که طبیعت نزدیک به خانه (درختان خیابان) یا حتی در مسیر محل کار ، مدرسه یا دانشگاه برای سلامت روان مهم است. مخصوصا در زمان همه گیری کرونا این قضیه اهمیت بیشتری پیدا می کند.

 

این توزیع منابع طبیعی که به صورت علمی ثابت شد که برای سلامت روان ، مفید است می تواند چشم اندازی برای برنامه ریزان شهری باشد تا بتوانند کیفیت زندگی ساکنان را به خصوص در مناطق پرجمعیت و در مناطق مرکزی شهر افزایش و نجات دهند. بنابراین ، هنگام بازسازی و برنامه ریزی مناطق شهری ، علی رغم هزینه های زیاد و افزایش پوشش زمین ، این جنبه باید در نظر گرفته شود.

 

یادمان باشد که تلاش برای زندگی سالم تمام موجودات زنده، ضروری و مهم و وظیفه ی همه ی ماست.

 

نهایتا

 

هر چه در اطراف محل زندگی مان، طبیعت بیشتر، درخت بیشتر وجود داشته باشد، نه تنها بر مغز و روان ما تاثیر مثبتی دارد بلکه احتمال افسردگی را نیز کاهش می دهد.

 

منبع: http://neurosciencenews.com