07136476172 - 09172030360 [email protected]

آپنه ی خواب انسدادی، یک بیماری مزمن خواب ست که بیش از یک بیلیون نفر را در سراسر  جهان تحت تاثیر قرار داده است.پژوهش ها نشان می دهد آپنه ی خواب انسدادی می تواند روی تجمع باکتریایی روده تاثیر بگذارد و موجب دیگر بیماری های مرتبط مانند دیابت، فشارخون بالا و مشکلات شناختی شود.

پژوهش هایی که به تازگی انجام شده نشان می دهد تجمعات میکروبی روده، نقش مهمی در تنظیم خواب دارند. این پژوهش ها می تواند در نهایت منجر به یافتن درمان هایی برای آپنه  ی خواب با هدف قرار دادن تجمعات میکروبی شود.

” با کنترل میکروب های روده یا مواد جانبی تولید شده توسط آن ها، ما در جایگاهی قرار می گیریم که می توانیم حداقل تعدادی از عوارض بیماری آپنه را کنترل کنیم” این موضوع را گازل، نویسنده ی ارشد این مقاله ذکر می کند.

 

” برای مثال،  اگر ما روش CPAP( فشار هوایی مثبت متناوب) را با پروبیوتیک های شخصی سازی شده ای همراه کنیم که ترکیب تجمع میکروبی روده را تغییر می دهند، می توانیم بعضی از علائم بیماری را کاهش دهیم. این علائم شامل خستگی و فرسودگی ناشی از آپنه ی خواب است که مواردی مانند حافظه، شناخت و دستگاه گردش خون را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم به یک پیشرفت بزرگ در درمان آپنه  ی خواب دست پیدا می کنیم.”

آپنه ی خواب

آپنه ی خواب انسدادی

 

 

در این پژوهش انجام شده، موش های نر به دو دسته تقسیم شدند. یک دسته در اتاق هوا قرار گرفتند و یک دسته در اتاقی با اکسیژن ناکافی قرار گرفتند( وضعیتی که به تقلید از آپنه ی خواب ایجاد شود و موش ها را در معرض کمبود اکسیژن قرار دهد)

پس از شش هفته، پژوهشگران، مدفوع موش ها را جمع آوری و آزمایش کردند. گروه سوم موش ها، به دو دسته تقسیم شدند و یک گروه، ترکیبات مدفوع موش هایی را دریافت کردند که در اتاق کم اکسیژن بودند؛ و گروه دیگر ترکیبات مدفوع موش هایی را دریافت کردند که در اتاق پر اکسیژن بودند.

خواب موش های این گروه برای سه روز مورد پایش قرار گرفت. مشاهده شد که موش هایی که مدفوع موش های اتاق کم اکسیژن را دریافت کرده بودند، در زمان هوشیاری خواب آلودگی بیشتری داشتند و زمان بیشتری می خوابیدند.

این اولین پژوهشی است که چنین تفاوتی را در موش ها، بسته به تجمع میکروبی روده آن ها نشان می دهد.

مشاهدات و مدارک پیدا شده، نشان می دهد که تجمعات میکروبی روده می تواند سلامت و کیفیت خواب را تحت تاثیر قرار دهد.گام بعدی در این پژوهش ها این است که مکانیزمی که مغز و روده را به هم مرتبط می کند و باعث تاثیر میکروب های روده روی ساختار خواب می شود، پیدا کنیم.

 

خلاصه: آپنه ی خواب انسدادی، تجمات میکروبی در روده ی موش ها را تغییر می دهد. نمونه برداری و انتقال باکتری ها از موش های مبتلا به آپنه، به موش های سالم، در موش های سالم وقفه های خواب ایجاد کرد.

منبع: دانشگاه میسوری-کلمبیا

Gut Microbiome Plays Important Role in Sleep Regulation