07136476172 - 09172030360 [email protected]

 

به گزارش روابط عمومی، مؤسسه سلامت مغز دانا از تاریخ 31/6/1399 و بر پایه تفاهم نامه مشترک بین مؤسسه سلامت مغز دانا و آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، بستر متقابل همکاری های علمی – پژوهشی و پروژه محور در حوزه نقشه برداری مغز، سلامت مغز و شناخت را از پاییز سال جاری در اختیار پزوهشگران و متخصصان قرار می دهد. 

 

پژوهشگران، متخصصین و پزشکان حوزه علوم مغز و اعصاب و فعالان در زمینه نقشه برداری مغز جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه برخورداری از امکانات متقابل موجود در مؤسسه سلامت مغز و آزمایشگاه ملی نقشه برداری، به مؤسسه سلامت مغز دانا مراجعه فرمایید.

 

https://www.aparat.com/v/CudVb

به این مقاله امتیاز دهید